Siden de første radioudsendelser har kommunikationsmodeller itegreret mediet som et primært parameter. At vide "HVEM der siger HVAD til HVEM med HVILKEN effekt" er ikke altid nok til at etablere en succesfuld komminikation. Moderne kommunikation handler i høj gråd også om media. Mediation processen (kommunikation behandlet i et medie) kan have stor betydning for brugeroplevelsen og "afstanden" mellem sender og modtager

Klassisk kommunikations model baseret på Harold D. Laswell's communication model og Shannon-Weaver kommunikationsmodellen

Mediation - afvikling af kommunikation

Mediation er når kommunikationen bliver afviklet igennem et medie. Mediet er kanalen for kommunikationen og kan være et simpelt grafisk symbol, et brev, en facebook status opdatering, en brevdue en biograf og meget andet. Man kan påstå at selve sproget, inklusiv retorik og kropssprog i sig selv er medier, Hvilket vil betyde at kommunikation kun kan forekomme ved mediation. Almindeligvis forbinder vi dog termen mediation med et medie som forstærker budskabet, enten ved at nå en bred målgruppe, eller ved at kunne transmittere/modtage budskaber over lange afstande.

Valget af det rette medie afhænger helt af de andre parametre i modellen. Hvis en virksomhed promoverer niche produkter eller ønsker at styrke relationen til en lille men dedikeret målgruppe, er en personlig SMS eller en email formodentlig mere passende medier end f.eks. en plakat på bybusserne. Hvis det er vigtigt at måle den nøjagtige effekt af en kampagne vil en virksomheden sansynligvis benytte sig af medier der understøtter to-vejs-kommunikation.

Video-telefon 1969

Sveriges statsminister Erlander med en Ericsson video-telefon i 1969. Kilde: Wikimedia.org

Mediegrupper

Kommunikations medier kan opdeles i 3 grupper afhængig af hvordan kommunikationen flyder igennem mediet.

En-til-en (Interpersonal media)

Kan både omfatte en- og to-vejs-kommunikation. En-til-en medier er f.eks. breve, telefoner og andre kanaler designet til korrespondance og samtale.

En-til-mange (Massemedier)

En-vejs medier såsom bøger, aviser, TV og radio.

Mange-til-mange (New Media)

Netværkskommunikation i mange retninger. Disse medier omfatter chat-rooms, sociale websites/ apps, community websites og fora.

En-vejs medier bliver ofte beskrevet som ikke-interaktive men det behøver ikke at være tilfældet. En bruger kan sagtens interagere med et en-vejs-medie og mange envejs-medier kan have særdeles avancerede brugerflader.

Støj

Hvis afsenderen ikke har vælger det rette medie er der risiko for ikke at nå den tilsigtede målgruppe eller at budskabet opfattes forkert eller utroværdigt. Med andre ord kan mediation processen forvrænge kommunikationen. Denne risiko repræsenteres at støj parametret i modellen. I 1930'ernes analoge radio transmissioner, var støj et særdeles bogstaveligt fænomen men idag bruges termen mere abstrakt og kan f.eks. omfatte hvorvidt det er passende at poste bestemte budskaber på bestemte sociale medier

Madonna, Public Domain billede. Kilde: theguardian.com/culture/gallery/2012/mar/18/10-best-madonna-moments-pictures

Madonna, en af de kunstnere der bedst udnyttede musikvideoens potentiale som medium og branding platform i 1980'erne

Medieegenskaber

Graden af "Immersion"

En af kvaliteterne der kan være afgørende for et medie (eller kombinerede media) er graden af fordybelse/absorbering (engelsk "immersion") som mediet indbyder til. Media med en høj "immersion level" gør det nemmere for publikum at blive opslugte af indholdet og skaber en følelse af “at være der selv”. De tekniske forudsætninger for high immersion media er først og fremmest at muligheden for udelukke forstyrrende påvirkning. En biograf er f.eks. et high immersion medie. Når filmen afspilles dæmpes lyset og biografen er indrettet til at udelukke/dæmpe udefra kommende lyd. Måske tilbyder biografen også surround sound eller 3D briller for yderligere at styrke fodybelsen. Dog er high immersion media ikke en garanti for et engageret publikum. De sidste ti år har vist en billigt produceret "viral" video set på små enheder kan generere ekstremt engagement og tilføre en høj grad af autenticitet og troværdighed til afsenderen.

Telepresence

Telepresence er en egenskab ved visse media der reducerer følelsen af afstand i kommunikationen. Denne kvalitet er i særlig grad fordelagtig for interpersonal og tovejs media. Kommunikation med høj grad af telepresence inkluderer ofte kameraer og live eller near-live streaming af lyd og video. Et eksempel kunne være en konference hvor nogle deltagere ikke er fysisk tilstede men i stedet kommunikerer med de tilstedeværende via webcams og skærme. Lavpraktiske styrkelser af telepresence kan opnås ved at placere de fysisk fraværende deltagere i et miljø der ligner det faktiske konferencelokale. Telepresence-kvaliteter i media kan også bidrage til graden af fordybelse. Hvis f.eks. en internetbruger kan se og interagere med en live video event kan brugeroplevelsen og følelsen af realisme øges.

Fortsættelse følger...Hvis du ikke kan vente kan du læse hele artiklen på engelsk her: http://nielsharbo.dk/?pageId=blog&post=mediation&lang=en